Thursday, July 7, 2016

दोर

देवा, तू भलता हुशार आहेस
दहा वेळा विचार करतोस
दु:ख पदरी टाकताना
सोसवेल त्यालाच देतोस.

मार्गात माझ्या दरी येता
कडा नाही पायवाट दिलीस
मोठमोठ्ठ्या पत्थरांची
मऊ मऊ ढेकळं केलीस

परतीचा मार्ग येता
जम्बोजेट नसलं, चालेल.
पण कधी तुटणार नाही
असा भक्कम दोर दे.
असा भक्कम दोर दे.


-स्वाती छत्रे-मायदेव

(८ ऑगस्ट २०१३)

No comments:

Post a Comment