Tuesday, July 12, 2016

चेंज ऑफ व्हॉईस !!!

चेंज ऑफ व्हॉईस !!!

फ्रॉम ऍक्टिव्ह टू पॅसिव्ह.

तुम्ही कधी कधी एखाद्या व्हरच्युअल वर्ल्ड (व्हाट्सऍप, फेसबुक, शॉपिंग साईट्स, गेम्स) मध्ये इतके गुंगून जाता कि रिअल वर्ल्ड मध्ये आपल्या आजूबाजूला कोण आहे, काय बोलतंय त्याच भान राहत नाही.

तुमच्या बरोबची व्यक्ती तुम्हाला काहीतरी सांगत असते. मग थोड्या वेळाने एखादा प्रश्न विचारते आणि तुम्ही आभासी दुनियेत गुंग. तुम्ही सवयीने "हो हो" किंवा "हा हा" म्हणता. पण तेव्हा तिथे खरतर काही उत्तर अपेक्षित असत.

मग तुमच्या बरोबरच्या व्यक्तीला कळून चुकतं कि इतका वेळ आपली चाललेली बडबड हि म्हणजे नेट कनेक्शन गेलं असताना केलेल्या कमेंट्स होत्या.

मग ती व्यक्ती तुम्हाला वैतागून परत तो प्रश्न मोठ्याने चिडून विचारते. तेव्हा मग तुमच्या रिअल वर्ल्ड wifi चा विक झालेला सिग्नल ब्लिंक होत होत ग्रीन होतो.

मग अचानक रिअल वर्ल्ड wifi सिग्नल मिळाल्यावर सगळे मेसेजेस टुंग टुंग किंवा टिंग टिंग करत तुमच्या मेंदूच्या सेल वर यायला लागतात. थोड्या वेळ तुम्ही हँग होता.

इथे ती व्यक्ती रागाने अँग्री इमॉटिकॉन झालेली असते.

मग तुम्ही वेळ मारुन न्यायला त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर एकदम मोठ्या आवाजात द्यायला सुरु करता. हाच हाच तो ऍक्टिव्ह व्हॉईस. तुम्ही अचानक खूप ऍक्टिव्ह होऊन जाता. आणि मग समोरच्याच्या चेहरायावरचे भाव बघून तुम्हाला कळून चुकते कि आपलं थोडं "1g" च्या जोरावर high resolution विडिओ अपलोड करणं चाललंय.

मग तुमचं ऍक्टिव्ह व्हॉईस ने सुरु झालेलं वाक्य शेवटच्या शब्दावर येईपर्यंत पस्सिव्ह होऊन जात. इतकं पॅसिव्ह होत कि त्या high resolution विडिओ च रूपांतर चक्क एका plain smiley emoticon मध्ये होत.

होतो का तुमचा पण असा ऍक्टिव्ह व्हॉईस टू पस्सिव व्हॉईस मध्ये बदल ?

(अतिहुशार लोकांसाठी - हा ऍक्टिव्ह व्हॉईस आणि पस्सिव व्हॉईस इथे इंग्लिश ग्रामर च्या संदर्भात वापरलेला नसून केवळ आपल्या मुखातून येणाऱ्या व्हॉईस च्या टोन संदर्भात वापरला आहे याची नोंद घ्यावी)

- स्वाती छत्रे मायदेव

No comments:

Post a Comment