Thursday, July 7, 2016

या गहिऱ्या डोळ्यांत माझ्या

या गहिऱ्या डोळ्यांत माझ्या , प्रीतीचा समुद्र जणू
मी निळाई , मी गहराई , हे आव्हान , तू पोहून घे

या गुलाबी ओठांत माझ्या , कुसुमातील शहद जणू
मी माधुरी , मी मदीरा , हि धिटाई , तू प्राशून घे

या रेशमी कायेस माझ्या , मोरपिसाचा स्पर्श जणू
मी दुलाई , मी रजाई , हि ऊब , तू लगटून घे

या कोमल हृदयात माझ्या , मायेचा निर्झर जणू
मी ममता , मी करुणा , हि बरसात , तू न्हाऊन घे

-स्वाती

No comments:

Post a Comment